Projekt

 Vi skapar upplevelser med fokus på människor. Med ett varmt och professionellt sätt att arbeta fram våra interaktiva verk. Deltagarna känner sig sedda och beaktade.  Era förväntningar kommer att fastställas tydligt i förväg innan vi sätter igång de processer som leder till de gemensamma målen.

PROCESSEN

STEG 1

 

 

Fastställning av förväntningar och målsättning.

 Stegvis formulering med underifrånperspectiv.

 Delaktig forskning strategier.

STEG 2

 

 

Direkt kontakt med deltagare och dess nätverk.

Dialog, samtal och möte.

Skaparverkstad.

Ta emot inflytande.

 

 

 

 

 

STEG 3

 

 

Genomförande av Workshop

Stand-Up

Utställning

Kurs, Föreläsning

Interaktiv Installation med Performance

 

 

 

 

STEG4Redogörelse

Utvärdering

Prognos

projekt som lever vidare härifrån tar eget ansvar att hålla fokus på människans organisation kring det.

The Eleusinian Mysteries:

Drama övningar


I århundrades har det representerats The Eleusinian mysteries. Vi sätter igång drama övningar, och förberedder oss för den årliga representationen av Mysterierna. Samtlliga deltagare lär sig samtliga roller.

Nya projekt på gång...Fullt upp med formulering, bidragsansökan, kontakter, bokningar, skapande, investeringar, möten, samtal, färg överallt, dans, musik, nya ansikte.


Vi satsar just nu med allt vår hjärta på nya projekt där flera aktörer blandas in.

Vi tar hand om utvecklingen och håller varsam extra koll steg för steg. Vi bildar ett nytt system där vetenskaplig forskning och kartläggning tar oss till växande möjligheter.


Med mycket kärlek och omsorg .

Fötterna och Rötterna


En kulturkaravan som tar sig igenom Europa och öppnar möjligheten att även nå andra världsdelar, med interaktiva workshops som samtidigt blir  dokumenterad i utbildningssyfte .


 Att resa, skapa och uppvisa, dokumentera, möjliggöra delaktighet och lämna spår med oförglömliga upplevelser, strategiska redskaper och kontakter för att fortsätta främja konstskapandet runt om Europa medan man söker sina egna spår.

 

Det sökes sponsorer och samarbetspartner samt medarbetare som vill engagera sig i resan. Är du intresserad? Hör av dig!

Interaktiva installationer med performance kommer att ta plats över relevanta ställen som konstnären besöker i en resa till sina rötter, med sina fötter. I kontakt med skolor där ungdomar kommer att ha möjlighet att delta och bidra med sin kreativitet och diskussionsförmåga på frågeställningar om identitet och på detta visset vara till inspiration till installationerna.

Navegando en Cemento, Transformando materia, Slowing to grow, är några av våra verk inom projektet.

Liquid Identities


Ett projekt vars syfte är att skapa en ständig interaktiv installation med performance inspirerat i människorna i Älmhult.


Att definiera sig, att svara till frågan om vem man är, kan leda till olika svar beroende på vad man förhåller sig till.


Bringa fram mångsidigheten i var och en, lyfta upp den mångfaceterande identiteten vi bär i oss, är grunden till att bekämpa olikfientlighet och uppleva solidaritet och andra värderingar som ibland tas för givet i ett demokratiskt samhälle.

Interaktiv Installation med Performance är därför konstarten som möjliggör att observatören blir samtidigt observerande och den enkla two-ways-thinking mekanisk tendens, bryts under den dynamiska organisationen genom processen av skapandet, då deltagarna blir en del av verket.

Besökaren får uppleva processen inom sig själv, och erhålla verket som en oförglömlig upplevelse.


Installationen genomsyras av visionen av ett sammanhållet samhälle.

Att bli en del av ett konstverk

 

Projektet bjuder in flertal sociala aktörer att vara samarbetspartner och möjliggöra deltagandet för att bli inspirationskälla till det slutgiltiga verket.

Visionen av ett sammanhållet samhälle.

Att hålla levande de demokratiska värderingar som delaktighet, organisation, solidaritet, alla människors lika värde är uppenbarligen ett behov för att ta till vara det bästa inom var och en och på detta viset ta ansvaret för sammanhållningen av det gemensamma samhället vi lever i.


Maternity

maternidad moderskap


Att bli en mamma, att vara en mamma, en resa från förväntningar till verkligheten och förhållandet till den. Ett projekt * för kvinnornas hälsa och välmående. Ett projekt där blivande mammor och erfarna mammor möts. Ett möte där konstskapande i varierande tekniker förekommer. Konstskapande där transformationen blir den drivande ord.


Remembering how women become mother.


Keeping the stories alive.


Giving life a new dimension.


Ta oss igenom minnet och komma ihåg hur det går till när en blir moder.


Hålla berättelserna levande.


Ge en ny dimension till livet.

Moderskapet: transformation från en till flera. Upplevelser som är värt att förbereda sig inför. Vi tar tag i det genom kreativa verkstäder, där transformationen är den drivande faktorn.


Välkomna att höra av er och delta i en djup resa inom det egna förhållandet med moderskapet.


Anti manifiesto Neo Letrista

anti manifest neo letrista
I samarbete med konstnären Carlos Bebeacua lyfter vi begreppen och dess användning i tid och rum med en ny betydelse som egentligen är den ursprungliga eller åtminstone den som orden bär i sig , ända fram till arketyperna som finns bevarat i våra minen som människodjur.

Deltagarna, både erfarna konstnärer men också amatörer och även  förskolebarn kommer att få utrymme att bringa fram sina tolkningar och tillsammans kommer det att täckas 10 km med ett tydligt praktiskt bevis på Neo Letrismens tyngd i dagens konsumtionssamhälle som är törstigt efter sanning och nöjer sig inte längre med tomma ord.

Chau gracias

tack och hejdå bye thanks

 

Utgångspunkten är en allvarlig identitetskris, som slår så hårt att den drabbade blir behandlad i akut psykiatrisk vård, under mer än 15 år. Delirium från psykos, våldet och biverkningar från medicineringen lämnar sina grova konskekvenser i en människa som ser sitt vardagsliv kapat till en fruktansvärd svår, nästan omöjlig återhämtning och ett manuskript som blir till en dramapjäs. Flera konstnärer arbetar fram för att ge liv till det onämnda, stigmatiserat psykisk ohälsa.

Representationen i flera länder i Europa är en nödvändighet för denna pjäs som i sig själv har ett Högre syfte, att skapa ett mirakel, att bidra till den drabbades psykiska hälsa och förbättring. Den insjuknade i Europa, sjukvårdades i Europa, och förhoppningsvis läkas i Europa för att sedan klara av att återvända frisk hem, vart det nu hemmet kan vara, spelar kanske också en roll, men det får inte avslöjas.

En människas sår som inte går att läkas kan åtminstone bidra att förebygga så att andra inte blir sårade. Detta är syftet med att visa representationen runt om i Europa.


Arbetsintegrerande socialt företag:

För att vårt syfte är att bidra till samhällets nytta, efter vår vision.

För att vi väljer att prioritera att skapa arbetsplatser till flera, istället än att hämta ut vinsten.


Vi arbetar i tät kontakt med kommunen och andra myndigheter. Intresserad? Kontakta oss.

 

 

Ett steg längre

 

Vi har insett behovet att medverka för att utveckla landsbyggden till smarta byar, där ekonomiska medel cirkulerar inom byn. Vi håller därför på med ett omfattande projekt för att stärka nätverkandet av småföretagarna och entreprenörer i vår omgivning. Tillsammans med kulturella aktörer och konstnärer satsar vi på de kreativa erbjudandet i landsbyggden, där naturen är som bäst och livet kan återupptäckas från grunden. Vi ser framför oss Älmhult som ett nationellt och internationellt kulturell resmål.

 

Godkänt för F-skatt

 

 

 

Torsgatan 3, 343 31 Älmhult

Tel: +46(0)721911094

Magic Scope Movements AB

 

Organisationsnr: 559153-3863

 

Bankgiro: 723-0436

 

Swish: 123 104 38 84

© Creative Commons 2020.