Magic Scope Movements AB har som syfte att bidra till ett samhälle där berikandet av mångfalden tas till vara. Ett samhälle där delaktighet och solidaritet skapar sammanhållning.VÅRT SYFTE

når vi genom att arbeta med att lyfta upp den kreativa processen i var och en av våra deltagare.


VÅR VERKSAMHET  handlar om sociala projekt för integration,  genom Workshops, Kollektiva Verk, Stand-Up, Interaktiva Intallationer och Performance inspirerat och med fokus i deltagarna.


De förmågor och färdigheter som vi sätter ihop i varje projekt erbjuder vi också i separata stycke som enstaka tjänster.


VÅRA KUNDER hör både till den offentliga och den privata sektorn. Sponsorerna och sammarbetspartner är en viktig del av våra projekt, då vi räknar med samtliga sociala aktörer för att nå samhällets alla hörn.


Vi har speciella erbjudande till sponsorer och fasta kunder, med hyra eller egendom av  konstverken som har varit med i våra projekt. Fullständiga Vilkor  kommer snart att finnas här.


Vårt arbete genomsyrar

omgivningen med:

 

 • Kreativitet
 • Oförglömligt Intryck
 • Delaktighet
 • Solidaritet
 • Gemenskap
 • Mångfald
 • Mod att vara sig själv
 • Ständig utveckling
 • Sammanhållning

Carta abierta

open letter öppet brev


Lära känna sig själv

  • Veniam quis nostrus.
   • Att vara eller icke vara.
    • Participes sentiant ratio sinat.
      • Genom att visa, ser man sig själv.
          • Dominus autem mecum
  Omgiven av en konstnärlig miljö sedan barndomen, tidig poet, bild och form skapare, iscensättare b.a., blir det naturligt i mig att vända mig till flera konstarter när jag skäddarsyr arbetet som ska genomföras.


  Som aktiv kämpare för rättvisan och nyfiken av människan som ett socialt varelse med flera sidor, har jag valt att dela med mig den helhetssyn av ett berikat mångfaldigt samhälle präglat av solidariska och empatiska varderingar för att framkalla det underbara skatt i varje individ, det som gör var och en unik.

  Som material, använder jag därför främst, själva engagemang hos var och en av deltagarna. På detta visset är själva processen som vi sätter igång ägnad åt att gränsen mellan jag-oss blir dimmat.


  Processen där deltagarna bidrar med sitt eget blir till inspiration till en stand-up, en performance, en kurs, en föreläsning, som i slutändan blir  uppvisat  i en förbestämd tid och rum.

  Ändå är resultatet inte begränsad och det kan fortsätta att utveckla sig efteråt, med inflyttandet och motivationen som deltagarna själva lägger fram.


  Violeta Schargorodsky  Tel: +46(0)721911094

  Godkänt för F-skatt

   

   

   

  Torsgatan 3, 343 31 Älmhult

  Magic Scope Movements AB

   

  Organisationsnr: 559153-3863

   

  Bankgiro: 723-0436

   

  Swish: 123 104 38 84

  © Creative Commons 2020.